Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΔΙΠΑΕ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολόγιας, ΔΙΠΑΕ

Αγαπητοί/ες

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών/τριών σας σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτικό φυλλάδιο (click εδώ) και οπτικοακουστικό υλικό (τα links βρίσκονται παρακάτω) αναφορικά με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων με την προώθηση του εν λόγω μηνύματος στους ίδιους ή στους γονείς τους.

https://www.youtube.com/watch?v=2jT886ntApM&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=CSw4_W9WkjE&t=2s

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δρ. Βασίλειος Χατζής
Καθηγητής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΔΙΠΑΕ