Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
  • Πρόγραμμα ΠΚΕ Έτους 2023
  • Κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων 2023
  • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ) εδώ.
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 εδώ.
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 εδώ.
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)