Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠ/ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΕΙΣΔΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

 

Με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού για την εισδοχή των τελειόφοιτων μαθητών λυκείου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης και δεύτερου μηχανογραφικού για σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτήρια της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η συμπλήρωση της αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations .

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε μορφή pdf:
  1. Αστυνομική ταυτότητα
  2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
  3. Απολυτήριο Λυκείου
Για την εισαγωγή σας στα εξής τμήματα απαιτείται η εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ (≥10/20).

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι δεν παρακάθισαν στο ειδικό μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.

Για την εισαγωγή σας στο τμήμα: ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ (≥10/20) ή εξέταση σε δύο από τα ακόλουθα τρία ειδικά μαθήματα ‘ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ‘, ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ‘, ’ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20).

Για την εισαγωγή σας στο τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ’ και ‘ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ’.

Για την εισαγωγή σας στα τμήματα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο.

Για πρόσβαση στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή, ειδική αίτηση εισαγωγής και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία όπου τα δωμάτια για τους εξ Ελλάδος κατανέμονται βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων ως εξής: 20 σε εξ Ελλάδος πρωτοετείς προπτυχιακούς της Α’ κατανομής, 2 σε εξ Ελλάδος πρωτοετείς προπτυχιακούς της Β’ κατανομής και 3 σε εξ Ελλάδος πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατανέμει κλίνες στο κτίριο Απολλώνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ως εξής: 20 τύπου στούντιο σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα, σε επιδοτημένη τιμή (250 ευρώ/μήνα), με κριτήριο τη σειρά υποβολής ενδιαφέροντος (first come first served) και ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το πρώτο χρόνο φοίτησης.

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο παρέχονται 7 υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 6 υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σίτιση Φοιτητών

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς. Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του ακαδημαϊκού έτους.

Σε ότι αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση στο Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

Σε ότι αφορά το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι δικαιούχοι φοιτητές από Ελλάδα, λαμβάνουν το επίδομα σίτισης σε μορφή εμβάσματος στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://labora.gr/wp-content/uploads/2022/04/kypros-prok-2022.pdf