Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

ERASMUS+KA1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

🏆 Την Παρασκευή 25-11-22, την 7η ώρα όλες οι ροές στην Σχολική Βιβλιοθήκη για ανακοίνωση τελικών δικαιούχων και βαθμολογίας τεστ 🏆   

η κα Ολ.Μπελεγάκη και ο κ.Β.Τζιούφας επιτηρούν τους μαθητές