Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι κατέκτησαν 1 η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και εφόσον ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 (γεννηθέντες 2005) ή 2024-2025 (γεννηθέντες 2006), να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
α. αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Νίκης (επισυνάπτεται)

β. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),

γ. αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας.

Διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Νίκης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr , (με θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ) από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο αυτής στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη προκειμένου να την υποβάλλει μαζί με άλλα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας:ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2022 Αρ. Πρωτοκόλλου: 136578/Δ5 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. – Πόλη Ιστοσελίδα Πληροφορίες Τηλέφωνο : Ανδρέα Παπανδρέου 37 : 15180 – Μαρούσι : http://www.minedu.gov.gr : Χ. Μπάκα : Ε. Σταμάκη /Α. Μαλκοπούλου Γ. Στεργιώτου : 210 3442206/3516/3015/3090 2 την εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.: https://gga.gov.gr/athlitismos/athliti smos/diakrithentes-athlites

Σημείωση:

1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 ή 2006 και έχουν αποστείλει αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Νίκης πριν από την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, αλλά δεν την έχουν λάβει από την Υπηρεσία μας, έως σήμερα, παρακαλούνται να υποβάλουν εκ νέου το αίτημά τους, συμπληρώνοντας τη νέα επισυναπτόμενη αίτηση, δεδομένου ότι ζητείται η καταγραφή περισσότερων στοιχείων αναφορικά με την αθλητική διάκρισή τους.

2. Τα Φύλλα Αγώνα για κάθε πρωτάθλημα διαβιβάζονται υπηρεσιακά από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

3. Μετά την εγγραφή των αθλητών/αθλητριών στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών, εκδίδεται εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες να καταθέσουν σχετικά δικαιολογητικά για την εισαγωγή τους, ως διακριθέντες αθλητές, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ενημερώνονται ενυπόγραφα για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ενεργούν άμεσα για τη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μαθητών και μαθητριών της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών τους.

Η εγκύκλιος ΕΔΩ
Υπόδειγμα αίτηση ΕΔΩ