Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

ERASMUS+KA1

Όλοι οι επιλεγέντες την Τετάρτη 09-11-22, στις 09:45 (στο διάλειμμα), να συγκεντρωθούν έξω από την πολλαπλών.