Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ημερήσιων ΕΠΑΛ που ισχύει κατά το σχολικό έτος 2022-2023 click εδώ