Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


Όσα παιδιά ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Όμιλο να είναι έξω από τα γραφεία των καθηγητών την Τρίτη 22-11-22 στην 3η ώρα.
κα Α.Καραματσούκη
κα Δ.Δάγγα
κα Σ.Σεβαστιάδου