Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-11-22

Γ΄ΤΑΞΗ

 • Χλίνκοβα, Γ-1 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Σπαθόπουλος, Γ-2 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Μαυροφρύδης, Γ-3 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Γροζτίδου, Γ-4 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Μπουζίνου, Γ-5 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Παπασταματακη, Γ-6 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Ρουμελιώτης, Γ-7 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Δημητριάδης, Γ-8 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00
 • Καραγώγου, Γ-9 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 08:15 & απόλυση 09:00

Β΄ΤΑΞΗ

 • Σκαρλάτου, Β-1 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Αργαλαβινη, Β-2 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Φρεμεντίνη, Β-3 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Δημοπούλου, Β-4 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Νταλού, Β-5 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Θεοχαριδου, Β-6 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Αργυρόπουλος, Β-7 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Στόλη, Β-8 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45
 • Παναγιώτου, Β-9 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:00 απόλυση 09:45

Α΄ΤΑΞΗ

 • Σιδηροπούλου, Α-1 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:45 απόλυση 10:30
 • Λυγκούρας, Α-2 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:45 απόλυση 10:30
 • Μητρούσκα, Α-3 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:45 απόλυση 10:30
 • Γιουβανάκη, Α-4 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:45 απόλυση 10:30
 • Μάττας, Α-5 ΑΠΟΥΣΙΕΣ έναρξη 09:45 απόλυση 10:30