Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

ERASMUS και ΕΚΔΗΛΩΣΗ στο ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ

Παρασκευή 04-11-22

1) Οι μαθητές που πέρασαν στην Β φάση επιλογής για το Erasmus, θα πάνε στον περίπατο σύμφωνα με το τμήματα τους και θα παρουσιαστούν στις 11:00 στα γραφεία των καθηγητών. Παρουσίες θα πάρει η κα Αποστολίδου (μην λείψει κανείς) 

2) Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση στο ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ (εκτός από 3) θα παρουσιαστούν στις 08:45 στα γραφεία των καθηγητών. Παρουσίες κα Σεβαστιάδου και κα Καραματσούκη