Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ Γ΄ΤΑΞΗΣ

Για να προγραμματίσει ή όχι το σχολείο την πραγματοποίηση 5νθημερης εκδρομής για την Γ΄τάξη θα πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 70% των μαθητών της. 

Για το λόγο αυτόν οι γονείς που επιθυμούν θα πρέπει:
  1. να κατεβάσουν την υπεύθυνη δήλωση click εδώ 
  2. να την εκτυπώσουν
  3. να την διαβάσουν προσεκτικά
  4. να την υπογράψουν
  5. να την προσκομίσουν στην Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22-11-22, δεν απαιτείται το  γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ διότι η διαδικασία έχει διερευνητικό χαρακτήρα