Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ERASMUS+ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 03-05-23