Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΕΝ ΠΛΩ - ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Την Πέμπτη 04-05-23, το πρωί, πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση τηλεϊατρικής από τους μαθητές των τμημάτων Νοσηλευτικής και Πληροφορικής στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας στη Νέα Μηχανιώνα, στο πλαίσιο του "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" του Noesis.

Οι μαθητές σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα σενάριο παροχής πρώτων βοηθειών, κατά το οποίο, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό τηλε-ιατρικής του σχολείου, πραγματοποίησαν μετρήσεις ζωτικών σημείων σε απομακρυσμένη περιοχή, με παράλληλη παρακολούθηση των μετρήσεων από ιατρό συνεργαζόμενο με την ΑΕΝ σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε επιπλέον και προληπτική μέτρηση των ζωτικών σημείων σε εθελοντές σπουδαστές της Ακαδημίας.

Το σενάριο περιελάμβανε τέσσερα μέρη:

1η φάση - Τηλεμετρία στη σωστική λέμβο

Μαθήτριες του τμήματος Νοσηλευτικής βρέθηκαν στη σωστική λέμβο της ΑΕΝ και πραγματοποίησαν μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, οξυγόνου, θερμοκρασίας και πνευμονικών όγκων σε υποθετικό ασθενή (μαθητή του σχολείου). Όλες οι μετρήσεις καταχωρήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα τηλεϊατρικής Vida24, στην οποία δημιουργήθηκε και ο αντίστοιχος ιατρικός φάκελος.

2η φάση - Ιατρική γνωμάτευση

Σε δεύτερο χρόνο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, έγινε συνάντηση με συνεργαζόμενο ιατρό της σχολής, ο οποίος συνδέθηκε στο cloud της ψηφιακής κλινικής vida24, ώστε να γίνει εκτίμηση της κατάστασης του υποθετικού ασθενή με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σωστική λέμβο.

3η φάση - Παρακολούθηση ζωτικών σημείων σε μόνιτορ

Η ιατρική γνωμάτευση κατέληγε σε σύσταση για περαιτέρω επιβεβλημένη παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, αλλά και του καρδιακού ρυθμού του υποθετικού ασθενή με εξειδικευμένο μηχάνημα διάσωσης, το μόνιτορ. Οι μαθητές της Νοσηλευτικής σύνδεσαν στον ασθενή τα διαφορετικά εξαρτήματα του μόνιτορ που διαθέτει το σχολείο προκειμένου να γίνει η παρακολούθηση του. Η σύνδεση στο μηχάνημα διάσωσης / μόνιτορ εξασφαλίζει ότι ο ασθενής μπορεί να διακομιστεί έχοντας πλήρη ιατρική κάλυψη.

4η φάση - Προληπτική ιατρική

Στην τελευταία φάση, οι μαθητές συνέχισαν τις μετρήσεις σε εθελοντές της ΑΕΝ, δημιουργώντας αντίστοιχους ιατρικούς φακέλους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην ενημέρωση για την πρόληψη των μεταβολικών νοσημάτων.

Σε όλες τις φάσεις την τεχνική υποστήριξη της πλατφόρμας και της καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων ανέλαβαν τα παιδιά της Πληροφορικής.


Τα παιδιά και εκπαιδευτικοί ευχαριστούν θερμά τον Καθηγητή της ΑΕΝ κ. Χαράλαμπο Υάκινθο για την διευκόλυνση και υποστήριξη της δράσης μας.

📙Η δράση αφορούσε και στο ενδοσχολικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

οι συνοδοί
κα Μαίρη Τρυφινοπούλου
κα Αγγελική Καραματσούκη
κα Γεωργία Λίλη
κα Ανστασία Μπουλούκη