Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!!

ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ!

αλλά προσοχή
  • Οι υποψήφιοι/ες, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές/τριες.
  • Αν ο υποψήφιος/α που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, φέρει μαζί του/της στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα παραπάνω ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: ηλεκτρονικές και υπολογιστικές μηχανές (κινητά, smart phone, κλπ)
  • ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ: στυλό μπλέ ή μαύρο, νερό ή χυμός
 Ειδική ανακοίνωση: όσοι υποψήφιοι του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου εξετάζονται στο 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο στις 07.45 π.μ. από την πόρτα επί της οδού Σμύρνης. Την ίδια ακριβώς ώρα και τις ίδιες ημέρες τα παιδιά που εξετάζονται προφορικά θα βρίσκονται στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς.