Τρίτη 2 Μαΐου 2023

ΒΡΟΥΞΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 Η εκπαιδευτική δράση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας έλαβε χώρα σε συνεργασία με το ΔΙΕΚ Ευόσμου με υπεύθυνες καθηγήτριες την κα Δήμητρα Λεφή (ΔΙΕΚ Ευόσμου) και την κα Γεωργία Λίλη (2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου). 

Μετά από συλλογή δεδομένων qr code που διεξήχθει στην μαθητική κοινότητα του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου φάνηκε ότι παρουσιάζεται αυξημένο ποσοστό πρόβλημα στο στοματογναθικό σύστημα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να κατασκευαστεί νάρθηκας βρυγμού αφού προηγηθεί κλινική εξέταση. 

Στο πλαίσιο των δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 04-04-23 ημέρα Τρίτη, εκπαιδευτική επίσκεψη στην οδοντιατρική κλινική του κου Ράδου Γεώργιου "RADOS DENTAL CLINIC" (Ευαγγελισμού Θεοτόκου, Εύοσμος). 

Μετά την κλινική εξέταση έγινε λήψη αποτυπωμάτων σε τρείς μαθητές μας, που κρίθηκε αναγκαίο. Στους δύο από αυτούς έγινε λήψη αποτυπώματος με συμβατική μέθοδο και στην τρίτη έγινε με ψηφιακή αποτύπωση. Κατασκευάστηκαν νάρθηκες βρυγμού, δύο από το ΔΙΕΚ Ευόσμου και ο τρίτος σε ιδιωτικό οδοντοτεχνικό εργαστήριο. 

Η ημερίδα διάχυσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 02-05-23 στην αίθουσα πολλαπλών του σχολείου μας.