Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΕΚΚαθορίστηκαν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων και ειδικότητα στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Παράλληλο Μηχανογραφικό: Οι 20.211 θέσεις ανά ειδικότητα και ΙΕΚ (αύξηση θέσεων 3.694)
Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου


Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Ειδικότερα συνολικά οι θέσεις είναι 20.211 από 14.180 πέρσι (αύξηση θέσεων 3.694), οι οποίες κατανέμονται ως εξής ανά υπουργείο:ΙΕΚ υπουργείου Παιδείας 18.460
  • ΙΕΚ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 80
  • ΙΕΚ υπουργείου Εργασίας 1.650
  • ΙΕΚ υπουργείου Τουρισμού 881
  • ΙΕΚ υπουργείου Υγείας 1.140
Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., αυξάνονται στα 923 από 710 πέρσι
Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού, αυξάνονται στα 27 από 25 πέρσι
Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας , αυξάνονται στα 55 από 41 πέρσι
Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας , μειώνονται στα 48 από 53 πέρσι

Τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν υπάρχει καμία μεταβολή, παραμένουν επτά.

Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5837/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.