Τρίτη 9 Μαΐου 2023

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

09-05-23
Job Shadowing experience, School library


Class/Subject: Greek students who have just returned to Evosmos from an Erasmus program are informed about the Greek and Spanish vocational education system

Teaching methods: Lecture, presentation, questions and answers

Teachers: Ms. Angeliki Karamatsouki (Greece) and Ms. Raquel Moreno (Spain)

👉 κάντε click εδώ κα Αγγελική Καραματσούκη


👉 κάντε click εδώ κα Raquel Moreno