Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ


Οι Γαλλίδες μαθήτριες συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση υπό την επίβλεψη κας Ben Messaoud διότι ο κ.Thiery Guerchet θα αναχωρήσει για την Μασσαλία.