Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

ΑΣΕΠ: ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ


Όπως γνωρίζετε σε όλες σχεδόν τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ζητείται να αποδειχθεί η γνώση στον χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή με την κατάθεση σχετικής πιστοποίησης. 

Η ύπαρξη μάλιστα του εν λόγω δικαιολογητικού δεν αποτελεί μόνο μοριοδοτούμενο κριτήριο αλλά συχνά είναι και αναγκαίο τυπικό κριτήριο διορισμού.