Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗ: Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

Κάντε click εδώ 

Μπορείτε να δηλώσετε την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός σας ως ραδιοτεχνίτης μετά από επιτυχή συμμετοχή σας σε εξετάσεις ή να λάβετε άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτη χωρίς εξετάσεις, αρκεί:
  • οι ραδιοτεχνίτες να έχετε υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ και να είστε άνω των 18
  • οι βοηθοί ραδιοτεχνίτη να είστε άνω των 16 και να έχετε προβλεπόμενο πτυχίο ή απολυτήριο ή βεβαίωση εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών
Θα χρειαστείτε:
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στο σύνδεσμο «Αναλυτική περιγραφή»)
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα δείτε την απάντηση της Περιφέρειας στην Θυρίδα σας. 

Η απάντηση ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.