Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η "ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ"

Πρόκειται για μια εξεταστική περίοδο πρόσθετη στον μήνα Ιούνιο κάθε σχολικής χρονιάς. Σε αυτήν παραπέμπονται και μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων, δηλαδή και της Α΄και της Β΄και της Γ΄τάξης. 

Συγκεκριμένα αφορά στους μαθητές που δεν προήχθησαν ή που δεν έλαβαν Απολυτήριο ή/και Πτυχίο. Σε αυτήν τα παιδιά εξετάζονται και γραπτώς και προφορικώς, στα μαθήματα που έχουν παραπεμφθεί.

Για φέτος, ορίστηκε από 20-06-22 έως 24-06-22. Άρα υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. 

Το πρόγραμμά της, αναλυτικά, θα αναρτηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του σχολείου.