Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ή/και ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου, σχολικού έτους 2021-2022, καθώς και των σχολικών αγώνων της 19ης Παγκόσμιας Γυμνασιάδας (Νορμανδία Γαλλίας, 14-22 Μαΐου 2022) και έχοντας υπόψη την περιπτ. δ της παραγρ. 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους τελειόφοιτους (Γ’ Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν ή ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

α. αίτηση Βεβαίωσης Νίκης (επισυνάπτεται)
β. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
γ. αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας

Διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr από την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει αντίγραφο αυτής στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

Αναφορικά με τους μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα της Πετοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία 18-28 Ιουνίου 2022, σε περίπτωση διάκρισής τους, δύνανται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Επισήμανση

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μαθητές/μαθήτριες για την εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Α., σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.: https://gga.gov.gr/athlitismos/athliti smos/diakrithentes-athlite.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ενημερώνονται ενυπόγραφα για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο και ακολούθως, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων, ενεργούν άμεσα για την σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων μαθητών και των μαθητριών της οικείας σχολικής μονάδας, ώστε να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών τους.

Σε ό,τι αφορά τους/τις μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι δεν είναι τελειόφοιτοι (Γ΄ Λυκείου) για το τρέχον σχολικό έτος, θα ακολουθήσει νεότερη σχετική εγκύκλιος.

Σχετικά: ΕγκύκλιοςΈντυπο αίτησης

Πηγή: compass.