Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Συμπληρωματικές προκηρύξεις την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων, εκδοθηκαν από το ΓΕΕΘΑ και το Πυροσβεστικό Σώμα 
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές
  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη για τις Σχολές πυροσβεστικής