Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Το σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη. Θα υπάρξει άμεση ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας στο facebook και στο blog του σχολείου.