Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 
Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων.

Πατήστε , αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις αποφάσεις: