Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

τα σημαντικότερα αποτελέσματα των δράσεων
και 
η αξιολόγησή τους
όπως παρουσιάστηκαν στον Σύλλογο Διδασκόντων 
και στο Σχολικό Συμβούλιο της Παρασκευής 24-06-22   

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε την Τελική Έκθεση

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου (έτος αναφοράς: 2021-2022) στο σχολείο μας "έτρεξαν" δέκα δράσεις που αποσκοπούσαν στην ποιοτική βελτίωση του παρεχόμενου έργου. 

Οι δράσεις αυτές αξιολογήθηκαν με αντίστοιχα ερωτηματολόγια που αφορούσαν είτε στους εκπαιδευτικούς είτε στους γονείς των μαθητών μας. 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται παρακάτω:

1) Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών : Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις ενίσχυσε την παιδαγωγική και επιστημονική τους επάρκεια, γεγονός που είναι ζητούμενο σε μια εποχή με διαρκείς αλλαγές. Η ανάρτηση αυτών των δράσεων στο ειδικό "blog του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου για τους γονείς"  κάντε click εδώ κατέστησε και τους γονείς κοινωνούς αυτών των δράσεων και μάλιστα σε πολλές συμμετείχαν και οι ίδιοι. Η επιμόρφωση από κοινού προσέθεσε έναν σπάνιο δεσμό καθηγητών και γονέων. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου).

 

2) Αξιολόγηση του καθημερινού πρωινού mail που στέλνει ο Διευθυντής στους εκπαιδευτικούς: Ενίσχυσε περαιτέρω την σύνδεση των εκπαιδευτικών με τα τεκταινόμενα στο σχολείο και επαύξησε την αποτελεσματικότερη διοίκηση. Το mail αποτελεί πλέον ένα θεσμό, μια μορφή "ημερήσιας διάταξης". Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 64 εκπαιδευτικοί του σχολείου (80% του συνόλου).Κάντε click εδώ

 

3) Τράπεζα αίματος και Απινιδωτής: Ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση του σχολείου στην προσπάθειά του για άνοιγμα στην κοινωνία. Επίσης διατηρεί μια σχέση ασφαλείας με όλα τα μέλη της κοινότητας του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου. Διότι η χορήγηση ακόμη και μίας φιάλης, σε μια δύσκολη στιγμή, ενισχύει την ταύτιση των ατόμων όχι μόνο με την  κοινότητα των ανθρώπων αλλά και τον λόγο γύρω από τον οποίο αρθρώνεται αυτή η συλλογικότητα, στην περίπτωσή μας τη γνώση. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου). Κάντε click εδώ


 

4) Μειώνοντας τα κενά στην διδασκαλία των μαθητών: Ο Σύλλογος Διδασκόντων πέτυχαν να μη "χάνονται" διδακτικές ώρες οι οποίες μπορούσαν να αναπληρωθούν. Επίσης οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί απόκτησαν ευχέρεια στην ανάληψη αντικείμενων που δεν είχαν αναλάβει διότι υπηρετούσαν σε άλλους τύπους σχολείου. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου).

5) Δράσεις εμπέδωσης των αρχών της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού: Προστέθηκε ένα λιθαράκι στην αναίρεση της λανθασμένης γνώμης πολλών κατοίκων του Ευόσμου ότι στα σχολεία υπάρχουν φασιστικές ομάδες που δρουν ανενόχλητες. Επίσης σε κάποιο βαθμό τα παιδιά κατανόησαν περισσότερο την ουσιαστική σημασία της Δημοκρατικής εκπροσώπησης και θα λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια όταν τα ίδια θα καταλαμβάνουν θέσεις στα Μαθητικά Συμβούλια. Κάντε click εδώ.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου).
 

 

6) Αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του σχολείου: Το κανάλι του σχολείου στο YouTube Κάντε click εδώ για να μεταβείτε στα εκπαιδευτικά μας βίντεο. αποτελεί πλέον ένα ψηφιακό σημείο αναφοράς. Σε αυτό όλα και περισσότερο αναρτούν εκπαιδευτικοί, μαθητές και ο Διευθυντής υλικό χρήσιμο σε πολλούς τομείς. Ανάμεσα σε αυτά είναι τα παραδοτέα των προγραμμάτων, μαθητικές ταινίες, η ανατροφοδότηση των δράσεων του σχολείου, οι επιμορφώσεις και οι ημερίδες αποκτούν βιωσιμότητα αλλά και μεγιστοποιείται η προβολή μας στο διαδίκτυο. Γονείς και μαθητές το επισκέπτονται όλο και περισσότερο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανάρτηση των τηλεοπτικών συνεντεύξεων στην τηλεόραση διότι αυτό ενισχύσει τον αντίκτυπο των δράσεών μας. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου).

 

7) Αξιολόγηση του καθημερινού πρωινού mail που στέλνει ο Διευθυντής στους γονείς: Η τακτική της καθημερινής ενημέρωσης με email είναι καθολικά αποδεκτή από τους γονείς. Από τις θεματικές ενότητες του email, σύμφωνα με τις απαντήσεις, η πιο χρήσιμη είναι το ωρολόγιο πρόγραμμα/ αλλαγές προγράμματος και ακολουθεί η ενότητα υπουργικές αποφάσεις/ προεδρικά διατάγματα το οποίο φαίνεται και από την επισκεψιμότητα των άρθρων στο blog του σχολείου. Το 97,20% των γονιών επιθυμεί να συνεχίσει να αποστέλλεται το email. Κάντε click εδώ

 


8) Erasmus ποιότητα και διαπίστευση: Το σχολείο μας υλοποιεί πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτό είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία του Ευόσμου και στην εκπαιδευτική κοινότητα της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το σχολείο όλο και περισσότερο εντάσσει ποιοτικά στοιχεία στην υλοποίησή τους όπως την συνέργειά τους με το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ" Κάντε click εδώ για να δείτε την σχετική ημερίδα διάχυσης Επίσης θετικό στοιχείο είναι πως συνεχίζεται το φαινόμενο να μην υπάρχουν ενστάσεις για τις επιλογές των μαθητών που εντάσσονται στα προγράμματα αυτά.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου).

9) Ενθάρρυνση υποψηφίων ενόψει Πανελλαδικών Εξετάσεων: η δράση αυτή είχε δύο βασικά σκέλη α) τις ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις με τους γονείς και την Ψυχολόγο ΜΝΑΕ του σχολείου και β) με την διενέργεια προσομοιώσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Είναι φυσικά δύσκολο να αποτιμηθεί η συμβολή αυτής της δράσης στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή στην αύξηση των επιτυχιών και στην αύξηση της βαθμολογίας των μαθητών μας. Αλλά η δράση αυτή που υλοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο όπως ανακοινώσεις στο "blog του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου για τους γονείς" πριν και μετά καθώς και ο εμπλουτισμός των άρθρων με φωτογραφίες μετέτρεψε αυτήν την διαδικασία σε εργαλείο οργάνωσης της μελέτης των μαθητών αλλά και ελέγχου της προόδου τους από τους γονείς.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου).

10) Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Το ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι συνήθως αυξημένο. Η δράση μας αυτή είχε δύο αξονές τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συνεργαστήκαμε με την Ψυχολόγο ΜΝΑΕ του σχολείου και οργανώσαμε σειρά επιμορφώσεων Το αποτέλεσμα φάνηκε στην ακόμη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και επιθυμία των εκπαιδευτικών να "εξετάσουν ΦΑ" στις πρόσφατες πανελλαδικές αλλά και να στελεχώσουν τα ΕΕΚ (ΦΑ) Ευόσμου και ΕΕΚ (ΦΑ) Νεάπολης ως μέλη υποστήριξης & επικουρικού προσωπικού.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 257 γονείς (45% του συνόλου). Κάντε click εδώ