Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

ERASMUS+KA1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των μαθητών για ένταξή τους στα προγράμματα Erasmus+KA1 έχουν αναρτηθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων. Πρόκειται για τους αρχικούς πίνακες.