Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021, ΑΠΟ 13-11-21 ΕΩΣ 12-12-21

 
Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας/υπηκοότητας, μπορείτε να απογράψετε ηλεκτρονικά τα μέλη του νοικοκυριού σας και την κατοικία σας. Η απογραφή θα πρέπει να γίνει στον τόπο κατοικίας. Τα στοιχεία αυτά θα καθορίσουν τις χρηματοδοτήσεις προς το Δήμο. 

Θα έχουμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις για καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, και σχολεία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον μοναδικό «Κωδικό Απογραφής» που θα βρείτε στο ενημερωτικό έντυπο που θα σας παραδοθεί από τον Απογραφέα της περιοχής σας 
ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩ
ΕΧΩ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ