Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Πηγή: esos.gr

Α. Όσες αξιολογικές εκθέσεις - γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του Ν.4823/2021 (03-08-2021) από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) και τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας με εισήγηση για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής εξακολουθούν να ισχύουν για τη συμμετοχή του μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. 

Β. Στις περιπτώσεις αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που εκδίδονται μεταγενέστερα από 03-08-2021 και εισηγούνται αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει αξιολογική έκθεση από τα (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), ως έχοντα την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, για την οποία συνεργάζονται με τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας και ενημερώνεται σχετικά η οικογένεια του μαθητή από τα ανωτέρα κέντρα για την τελική αξιολόγηση και εισήγηση από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Γ. Τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας εξακολουθούν να εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις με τη διαφορά ότι εάν εισηγούνται προφορικές εξετάσεις, πλαίσιο φοίτησης, παράλληλη στήριξη, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τελική απόφαση αντικατάστασης ή και εισήγηση για παροχή περισσότερου χρόνου, χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή κλπ την έχει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις υποδείξεις που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στην αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση.

Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας , η οποία εκδόθηκε , σε ερμηνεία του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

ΠΑΤΗΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ