Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-11-21 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

Την Παρασκευή 26-11-21 και λόγω εκτάκτων επειγόντων υπηρεσιακών θεμάτων το ωράριο του σχολείου μας θα τροποποιηθεί όπως παρακάτω. Η αλλαγή περιλαμβάνει μόνο το ωράριο και όχι τα διδασκόμενα μαθήματα της ημέρας και θα ισχύσει μονάχα για την συγκεκριμένη

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές μας για την ώρα που θα πρέπει να επιστρέψουν στις οικείες τους αμέσως μετά την λήξη των μαθημάτων.   

 για το πρόγραμμα μαθημάτων κάντε click εδώ