Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΑΥΤΩΝ

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών Α΄ Λυκείου του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει σε έρευνα διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία διεξάγεται με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός έρευνας

Η έρευνα εστιάζει στους Δυνητικούς/Μελλοντικούς Εαυτούς των εφήβων, και συγκεκριμένα, μελετά τις επιθυμίες και τις ανησυχίες των έφηβων μαθητών/ριών για τον εαυτό τους στο μέλλον και τις πεποιθήσεις για τον εαυτό τους αναφορικά με την εκπαίδευση και τα μαθησιακά καθήκοντα, σε μια περίοδο αβεβαιότητας και προκλήσεων.

Διαδικασία έρευνας

Η έρευνα απευθύνεται στους/στις μαθητές/ριες της Α΄ Λυκείου και περιλαμβάνει δύο φάσεις.Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ανώνυμα κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας του μαθήματος της Πληροφορικής.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει η εφαρμογή και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος που θα στοχεύει στην ενδυνάμωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών Δυνητικών Εαυτών και της παρωθητικής τους δράσης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από εβδομαδιαίες συναντήσεις (8-11), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη σχολική τάξη σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς.

Για να λάβει μέρος το παιδί σας στην πρώτη φάση ή/και στη δεύτερη φάση της έρευνας χρειάζεται να υπάρχει η ενυπόγραφη συγκατάθεσή σας. Για το σκοπό αυτό, θα δοθούν στους/στις μαθητές/ριες της Α΄ τάξης έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης που απευθύνονται σε εσάς. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε το έντυπο ενημέρωσης που εξηγεί τους σκοπούς και το περιεχόμενο της έρευνας, να δώσετε, εφόσον επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας για να συμμετάσχει το παιδί σας και να μας επιστρέψετε το υπογραμμένο έντυπο συγκατάθεσης μέσω του παιδιού σας.

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών/ριών θα γίνει ανώνυμακαι θα έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν θα ζητηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν θα γίνει χρήση κανενός μέσου καταγραφής ήχου, εικόνας και κίνησης και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους στόχους της έρευνας.

Συμβολή της έρευνας

Επιτρέποντας στο παιδί σας να συμμετάσχει στην έρευνα αυτή, συμβάλλετε στην ουσιαστική διερεύνηση ενός ζητήματος με σημαντικές εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα, στην οργάνωση προγραμμάτων στο σχολείο, τα οποία θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των κινήτρων των εφήβων και του προσανατολισμού τους στο μέλλον. Ταυτόχρονα, το παιδί σας θα ωφεληθεί, καθώς και μόνον η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα το κάνει να σκεφθεί πάνω στον εαυτό του για ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά κατά την ηλικία αυτή και οι έφηβοι που είναι ενήμεροι γι’ αυτά, γενικά, έχουν καλύτερη προσαρμογή και καλύτερα αποτελέσματα.

Επιπλέον, αν συμμετέχει στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων θα επωφεληθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος σε δραστηριότητες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να προβάλει τον εαυτό του στο μέλλον, να προσδιορίσει συγκεκριμένους Δυνητικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς Εαυτούς, να σχεδιάσει στρατηγικά σχέδια επίτευξής τους, να αυξήσει τις πεποιθήσεις επάρκειάς του, να αναπτύξει δεξιότητες και να αντιληφθεί τη σημασία του σχολείου στην επίτευξη των Δυνητικών Εαυτών του.

Στοιχεία επικοινωνίας για την έρευνα

Ευρώπη Ευθυμιάδου, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., Τηλέφωνο: 6949952991, e-mail:etevropi@psy.auth.gr

Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., e-mail: gonida@psy.auth.gr

25-10-21