Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 12-11-21


Μέχρι την Παρασκευή 12-11-21 (από 10:00 έως 14:15) οι επιλεγέντες πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένα στην Γραμματεία του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου όλα τα δικαιολογητικά που ανέβασαν στην πλατφόρμα.

Κατά την εγγραφή τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν υπογεγραμμένα την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση εγγραφής, που παράγονται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα - διαβατήριο).
 
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν κατά την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Ο πίνακας οριστικής κατάταξης υποψηφίων στην τάξη μαθητείας περιόδου 2021-2022: