Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ERASMUS

Την Τετάρτη 24-11-21 ανακοινώθηκε, στην Γραμματεία, ο προσωρινός-(μη οριστικός) πίνακας 52  μαθητών για τα Erasmus+. 

Οι γονείς πρέπει να προσκομίσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις μέχρι την Παρασκευή 26-11-21 στις 11:00.

Στις 12:30, την ίδια μέρα, θα γίνει μια ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των παραπάνω 52 μαθητών.

Ο οριστικός πίνακας θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 01-12-21, μετά από έλεγχο της φοίτησης των μαθητών (παρουσίες-απουσίες) και τις συμπεριφοράς τους (ποινές κλπ) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2021.