Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Υπενθυμίζουμε τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την
ανωτέρω ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17
Δεκεμβρίου 2021.