Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ