Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 Παρακαλούμε τους γονείς να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που θα σταλεί, σήμερα Δευτέρα 05-06-23, μέσω του mysch στα προσωπικά τους e-mails.