Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

ΤΡΙΤΗ 06-06-23 Α΄& Β΄ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ


 Οι μαθητές της Α΄και Β΄που δικαιολογημένα απουσίαζαν στα εξεταζόμενα μαθήματα θα προσέλθουν την Τρίτη 06-06-23 στις 08.00 για να εξετασθούν στα μαθήματα αυτά

 Η συγκέντρωση των μαθητών θα γίνει στην μικρή μπροστινή αυλή από την οδό Σμύρνης