Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Καθορίστηκε με βάση την Απόφαση 69980/Ζ1/22-06-2023 (ΦΕΚ 4002/Β/22-06-2023, ΑΔΑ: ΩΜΙ946ΜΤΛΗ-ΤΘΟ) του Υπουργείου Παιδείας η αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές φοιτητών. 

Στα παρακάτω links φαίνονται:

  • τα Αντίστοιχα Τμήματα, από τα οποία δηλαδή είναι δυνατή η μετεγγραφή εφόσον κάποιος εισαχθεί σε κάποιο από αυτά
  • και τα Μη Αντίστοιχα Τμήματα, από τα οποία δηλαδή δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή εφόσον κάποιος εισαχθεί σε κάποιο από αυτά