Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου έστειλε εκ νέου τους ελέγχους επίδοσης ώστε οι γονείς να βρούνε εύκολα τον αριθμό μητρώου του παιδιού τους. Ο αριθμός αυτός χρειάζεται για την συμπλήρωση της αίτησης δήλωσης εγγραφών.