Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ’, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2023-2024 την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School – EPAS).

Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί για τη σχολική χρονιά 2023-2024 εκατόν δέκα (110) σχολεία.

👉 Αν επιθυμούν δώδεκα (12) 
παιδιά του σχολείου μας
το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου 
θα καταθέσει αίτηση στις 10-10-23 


Τα σχολεία τα οποία θα έχουν επιτυχώς συμπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα έχουν κατοχυρωμένη θέση στο Πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα για λιγότερο από τρία χρόνια.

Οι υπόλοιπες θέσεις προορίζονται για νέα σχολεία.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι και τα επιτυχόντα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται με την παρούσα πρόσκληση, ώστε να γίνει γνωστή η επιθυμία τους να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Σχολεία τα οποία έχουν συμπληρώσει τρία συνεχόμενα χρόνια (κατά τα τρία περασμένα έτη) δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα κατά τη χρονιά 2023-2024. Θα μπορούν όμως να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για συμμετοχή από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή από τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Υποβολή των αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 (09:00) και λήγει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 (12:00). Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.

Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο κατάλογος των σχολείων τα οποία θα γίνουν αρχικώς δεκτά στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια τα σχολεία αυτά θα λάβουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της συμμετοχής τους.

Μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 (12:00) τα σχολεία θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα κοινοποιηθεί).

Τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μαθητριών και μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, μαζί με τις φόρμες συγκατάθεσης για φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή τους στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά σχολείο είναι δύο (2), ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι έξι (6). Για τους/τις μαθητές/τριες, ο ελάχιστος αριθμός είναι έξι (6) ενώ ο μέγιστος είναι δώδεκα (12). Καμία παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα δεν είναι δυνατή.

Η διαδικασία συμμετοχής συμπληρώνεται μόνο μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιμορφωτικές ημερίδες

Μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2023 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες των επιμορφωτικών ημερίδων των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ειδικά webinars τα οποία θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες θα μπορούν να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και τις απαιτούμενες δράσεις.
Επιμορφωτικές ημερίδες

Μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2023 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες των επιμορφωτικών ημερίδων των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ειδικά webinars τα οποία θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες θα μπορούν να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και τις απαιτούμενες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τους στόχους του Προγράμματος εμπεριέχονται στο έγγραφο «Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS) - Σχολική χρονιά 2023 -2024.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο Περιγραφή - Δομή - Κανόνες του Προγράμματος»

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: https://www.europarl.europa.eu/greece.

Για ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ERDIC): epasgreece@gmail.com
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα:

Για το πρόγραμμα EPAS: epas-el@europarl.europa.eu (τηλ.: 2103271011)Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Δ ́

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών μέσων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), τηλ.: 210 3443042