Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου όπως απαντήθηκαν από 497 γονείς του σχολείου μας την περίοδο 15-05-23 έως 15-06-23.