Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΠΑ (πρ.ΟΑΕΔ)

Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2023-24.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α Τάξη έχουν νέοι και νέες οι οποίοι:

α) κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών,
β) έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2008
γ) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την εγγραφή τους και σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στην ΕΠΑ.Σ Δ.ΥΠ.Α.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ από 12-06-2023 έως και 10-09-2023 (ώρα 23:59).

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει και στη σχολή καθημερινά από 8:30 έως 13:30.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ηλεκτρονική αίτηση


Κωδικοί taxis , ΑΦΜ. ΑΜΚΑ, Ταυτότητα ή διαβατήριο, Απολυτήριο ή Πτυχίο, Εκκαθαριστικό, Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό γέννησης, E-mail, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψήφιους εκτός Ε.Ε.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 στις ΕΠΑΣ Μαθητείας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:
  • Τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων
  • Κομμωτικής Τέχνης
  • Μαγειρικής Τέχνης
  • Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
  • Υπαλλήλων Διοικητικών και Οικονομικών Καθηκόντων
  • Τεχνίτης Ψυκτικών και κλιματιστικών έργων
  • Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων
  • και άλλες 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia
Αλλά και στο κανάλι YouTube του σχολείου μας:

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικά την ενημερωτική μας τηλεδιάσκεψη για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) click εδώ

Καθώς επίσης και το σχετικό ενημερωτικό spot click εδώ