Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024


Εκδόθηκε η εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την έγκριση
  1. παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό
  2. στήριξης από ειδικό βοηθητικό προσωπικό και 
  3. στήριξης από σχολικό νοσηλευτή 
μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

👉Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024
Με τον όρο παράλληλη στήριξη εννοούμε τα άτομα τα οποία συνοδεύουν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του σχολείου. Η παράλληλη στήριξη είναι ένας ενταξιακός θεσμός για την ένταξη του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μια σειρά ειδικοτήτων (ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, σχολικοί νοσηλευτές) προσφέρονται για τη θέση της παράλληλης στήριξης. 

Τα άτομα αυτά έχουν άμεση σχέση με τις ειδικές εκπαιδευτικές και τις καθημερινές ανάγκες του παιδιού και να είναι κατάλληλα να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα τον μαθητή εντός του σχολικού πλαισίου. 

Πληροφορίες: κα Αναστασία Μπουλούκη