Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

για τους γεννηθέντες το έτος 2005

«Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2023 έως 31-3- 2023, οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2026 (γεννηθέντες το 2005) στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr, είναι απαραίτητο να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet», αυτό αναφέρει εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας. 
Πηγή: esos.gr