Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

ERASMUS+KA1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

κα Κ.Μωυσίδου, κα Τ.Μπεγγλή, κα Α.Καραματσούκη,
κ.Γ.Βιοπουλος και κ.Matthew Raggett (Vitalis)