Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και στα χρόνια λειτουργίας του επιδεικνύει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

Το Ινστιτούτο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των εργαζομένων για έγκυρη ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός τους, δημιούργησε την «Βάση Πληροφόρησης για τα Επαγγέλματα και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα». Η δράση αφορά τη μελέτη, συλλογή, καταγραφή και αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα κατοχυρωμένα/ρυθμισμένα επαγγέλματα και ειδικότητες.
Ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί τις σχετικές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την εξεταστέα ύλη όπου απαιτούνται εξετάσεις για την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας, τα επαγγελματικά δικαιώματα και λοιπές πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο ή τον κάτοχο της άδειας, καθώς και σε ποια ομοσπονδία της δύναμης της Γ.Σ.Ε.Ε. ανήκει η κάθε ειδικότητα. 

Επίσης, για κάθε άδεια συγκεκριμένης ειδικότητας αναφέρεται η σχετική νομοθεσία, καθώς και το πλήρες κείμενο των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ.

Η βάση περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που εποπτεύονται από αντίστοιχα Υπουργεία, στα οποία εντάσσονται ο μεγαλύτερος αριθμός επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που διαχειρίζονται νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η ουσία της έννοιας της νομοθετικά ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον επαγγελματία, έναντι δημόσιας αρχής.

Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα καθορίζονται με Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Στο πλαίσιο του καθορισμού των προϋποθέσεων για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθορίζονται τα πεδία άσκησής του, οι βαθμίδες του επαγγέλματος (π.χ. βοηθός, τεχνίτης, αρχιτεχνίτης) και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών ανά πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα προϋπόθεσης, η κατοχή άδειας για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία είναι συναρτημένη αφενός με την κατοχή συγκεκριμένων (ακαδημαϊκών ή μη) τίτλων σπουδών, αφετέρου (σε αρκετές περιπτώσεις) με την ιδιότητα μέλους της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης.

Η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει τη νομοθετική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος.

Ομάδες Επαγγελμάτων
 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗΣ κλπ)
 2. ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κλπ)
 3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΟΣ κλπ)
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔHΓΩΝ κλπ)
 5. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ κλπ)
 6. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΝ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝ, ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΕΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ κλπ)
 7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ κλπ)
 8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΞΕΝΑΓΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF), ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ κλπ)
 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥκλπ)
 10. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ κλπ)
 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κλπ)
 12. ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, ΜΕΣΙΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ κλπ)

πηγή: Επαγγέλματα και Επαγγελματικά Δικαιώματα / Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Πηγή: compass.