Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι μαθητές που έχουν συμπεριληφθεί στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ να συγκεντρωθούν την 3η ώρα στην αίθουσα "132". 

κ. Βασίλης Αργυρόπουλος