Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Α-4


άρθρο της κας Σοφίας Στόλη

Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΖΔΔ) καταλαμβάνει τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών της Α’ Λυκείου του ΕΠΑ.Λ. Δεν είναι ένα «μάθημα» με τη συμβατική έννοια του όρου, αλλά καλύπτει γενικότερα θεματικά πεδία που αφορούν στον πολιτισμό, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην υγεία, στην αγωγή σταδιοδρομίας, στον αθλητισμό καθώς και στην καλλιέργεια κοινωνικών αξιών και στο ρόλο τους ως ενεργών πολιτών. 

📙Η δράση αφορούσε και στο ενδοσχολικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

 Η προσέγγιση της γνώσης μέσω της ΖΔΔ  έχει ως στόχο την ανάπτυξη σε βάθος θεμελιωδών δεξιοτήτων με αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την ανάπτυξη των έμφυτων κλίσεων των μαθητών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που θα έχουν σχεδιαστεί από την κάθε σχολική κοινότητα ειδικά για αυτήν. Πολύ σημαντική παράμετρος είναι, επίσης, η διαθεματικότητα και η εμπλοκή διαφορετικών επιστημονικών (και όχι μόνο) πεδίων και αντικειμένων.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη ΖΔΔ είναι να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της κάθε ομάδας – τάξης που εμπλέκεται και να αφουγκραστούν τις ανησυχίες και τις ιδιαιτερότητές της. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εκπαιδευτικοί του Α4, σε συνεργασία με τους μαθητές, σχεδιάσαμε μια σειρά δραστηριοτήτων κατάλληλες και «συμβατές» για το συγκεκριμένο τμήμα, με στόχο να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τις κάνουμε πιο ελκυστικές, ούτως ώστε να πετύχουμε το μέγιστο παιδαγωγικό και μαθησιακό αποτέλεσμα. 

Οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά και κατά μόνας.

Στην πρώτη ομάδα των παραπάνω δραστηριοτήτων συμπεριλάβαμε βιωματικές ασκήσεις γνωριμίας – αυτοπαρουσίασης για ομάδες, παιχνίδια με «αστείες ερωτήσεις» και «παιχνίδια ρόλων». Μιλήσαμε για τις κοινωνικές δεξιότητες (social skills) και τον ρόλο τους στη ζωή των ενηλίκων αλλά και των εφήβων. Μέσα από φύλλα εργασίας όπως π.χ Ερωτηματολόγια Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Inventory), χρησιμοποιώντας μια απλή μαθηματική εξίσωση, η ομάδα μας βρήκε σε τι ποσοστό κατέχει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες όπως «κοινωνική άνεση», «διαπροσωπική επικοινωνία και ενσυναίσθηση», «διαχείριση εμποδίων».
Έχοντας «λειάνει το έδαφος», λοιπόν, αποφασίσαμε να εμπλέξουμε στις δραστηριότητές μας την Ψυχολόγο του σχολείου μας! Ο θεσμός του/της Σχολικού Ψυχολόγου είναι ένας σχετικά νέος θεσμός. Ο σύγχρονος ρόλος του/της είναι πολυδιάστατος, καταλυτικός και επιβεβλημένος ειδικά στην μετά- Covid εποχή, και αφορά σε ποικίλους τομείς παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι σχολικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τους μαθητές, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και όλη τη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής πορείας, την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού κλίματος. Αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τον συντονισμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ποικίλα επίπεδα και αφορούν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών (μαθησιακός τομέας, τομέας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείριση κρίσεων και συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας).

Η δική μας Σχολική Ψυχολόγος, η κα Μαρία Ιωαννίδου αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Ιανουαρίου «μπήκε» στο δυναμικό της ομάδας μας! Αφού μπήκαμε στον κύκλο, μαθητές και εκπαιδευτικοί, ξεκινήσαμε μια σειρά συμβουλευτικών – υποστηρικτικών παρεμβάσεων υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή της. Χρησιμοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και τις επιστημονικές της γνώσεις, η κα Ιωαννίδου προσπάθησε να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας όπου οι μαθητές θα μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα και ειλικρινά τους προβληματισμούς τους και τα συναισθήματά τους, θέτοντας παράλληλα τους απαράβατους κανόνες για την ομαλή διεξαγωγή και την επιτυχία της δράσης.

Τα θέματα που μας απασχόλησαν μέχρι στιγμής αφορούν στα προβλήματα που απασχολούν την τάξη και τις προτάσεις από την πλευρά των μαθητών για την επίλυσή τους, τους λόγους που επέλεξαν το ΕΠΑ.Λ, τις προσδοκίες τους από το συγκεκριμένο σχολείο και τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, τις δεξιότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Λίγο πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι μαθητές έκαναν μια νοητή λίστα με αυτά που θα ήθελαν να πάρουν μαζί τους ή να αφήσουν πίσω τους τη νέα χρονιά! Τέλος, στην τελευταία« συνεδρία» μας , τη νέα χρονιά, προσεγγίσαμε το φλέγον ζήτημα των εξαρτήσεων και τον καταστροφικό ρόλο που μπορούν να παίξουν αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, ιδιαίτερα στην κρίσιμη καμπή της εφηβείας.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη από μέρους μας να μην ευχαριστήσουμε την κα Ιωαννίδου για τον επαγγελματισμό της και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της!

Κλείνοντας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευχή και τον «ευσεβή πόθο» εκπαιδευτικών και μαθητών να ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο θεσμός του /της Σχολικής Ψυχολόγου με την παρουσία τους σε περισσότερα σχολεία και σίγουρα για περισσότερες ώρες στο δικό μας! 

Πραγματικά τους χρειαζόμαστε!