Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) Α-1, Β-ΥΓ-2 και Β-ΥΓ-4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣ τους γονείς  Α-1,  Β-ΥΓ-2 και Β-ΥΓ-4

Την Τετάρτη 01-02-23 θα λάβει χώρα ενημέρωση από τον κ.Δημήτρη Αντωνίου συγγραφέα, για τα δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

Όσοι γονείς επιθυμούν να κατεβάσουν από 👉 εδώ την σχετική δήλωση, να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να την προσκομίσουν στην Γραμματεία.