Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

για τους γεννηθέντες το έτος 2005

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02-01-23 έως και 31-03-23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή, σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΘΑ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο